دسته: محصولات

  • یخچال آزمایشگاهی

    1 شهریور 1401
    یخچال آزمایشگاهی ( lab Refrigerator ) مناسب جهت نگهداری مواد حساس به دما در آزمایشگاه های تحقیقاتی ، پژوهشی ،…