آب مقطرگیری GIFEL

آب مقطرگیری

دهه ها تجربه ونوآوری های فنی استانداردها را تنظیم وتضمین کرده اند. دستگاه های آب مقطر گیری رایمند طب (GIFEL ) آب مقطر فوق العاده خاص را تولید می کند واین آب مقطر با رسانایی پایین مطابق با مقررات DAB وقوانین کتاب بین المللی دستور داروسازی می باشد . قابلیت رسانایی هریک از مدلها در این بروشور به صورت میانگین بیان شده وبرای استفاده از آب شهر باید به عنوان مقادیر تقریبی در نظر گرفته شود واین هدایت بستگی ب کیفیت آب شهر (آب ورودی به دستگاه ) دارد.

در سراسر ایران چهار طیف بسیار کارامد دستگاههای تقطیر رایمند طب ارائه می شود که حاوی ۱۴ مدل با ظرفیت ۲ تا ۱۲ لیتر در هر ساعت می باشد .و این دستگاههای تقطیر بیشتر در بخش تحقیقات استفاده میشود برای مثال در آماده سازی پزشکی وباکتری شناسی وبرای آماده سازی کشتهای سلولی وبافتی وهمچنین برای فرایند پاکسازی واستریلیزاسیون وبرای محلول های با فر و برای برنامه های کاربردی میکروبیولوژیکی وتحلیلی الخصوص برای HPLC استفاده می شود .

با تقطیر آب گرم خنک کننده دستگاه ها به طور بسیار اختصاصی عمل میکنند وبسیار قابل اعتماد هستند وهیچگونه هزینه نگهداری را در بر نمیگیرد وشایان ذکر است که تولید های خاص امکان پذیر است .

لوگو رایمند فوتر

رایمند طب تولید کننده کلیه دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی ،دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن و تجارت

تلفکس: ۴۶۸۶۰۲۳۹-۰۲۱

همراه: ۰۹۱۲۱۹۵۶۸۰۳

کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت رایمند طب می باشد .

طراح سایت شرکت رویان اندیشان

Call Now Button