بن ماری GIFEL

دستگاه بن ماری به عنوان کمک های آزمایشگاهی جهانی ارزش گذاری شده است.

بن ماری تولید شده در شرکت رایمند طب دو دهه به عنوان یک کمک قوی برای آزمایش های ایمن و قابل اعتماد در کار روزانه آزمایشگاها استفاده شده اند و این دستگاه ها در زمینه های مختلف کاربرد خود را ثابت کرده اند و مهم نیست که از این دستگاه ها به عنوان بن ماری سرلوژی و یا بن ماری جوش و یا بن ماری شناور بافت و … استفاده شود، زیرا بن ماری های ساخت شرکت رایمند طب که امروز با برند GIFEL با کیفیت و استانداردهای روز دنیا و ایران عرضه می شوند.

  • بن ماری سرلوژی درب شیبدار
  • بن ماری سرلوژی درب شیبدار سیرکوله
  • بن ماری جوش ترموستاتیک
  • بن ماری جوش ترموستاتیک ۸ و ۶ خانه
  • بن ماری جوش ترموستاتیک (چند گانه)
  • بن ماری شناور بافت