سانترفیوژ

سانتریفیوژ آزمایشگاهی اغلب در آزمایشگاه های شیمی، بیوشیمی و زیست شناسی ملکولی جهت جداسازی و خالص سازی اندامک ها، سلول ها و مخلوط های پیچیده مانند پروتئین و ویروس ها بر اساس اندازه ، شکل، چگالی و ویسکوزیته استفاده می گردد.

یکی از رایج ترین کاربرد سانتریفیوژ آزمایشگاهی جداسازی گلبول های قرمز و سایر اجزای خون بر اساس اصل ته نشینی و شتاب نیروی گریز از مرکز می باشد. هر چه اختلاف چگالی بین محلول و حلال بیشتر باشد ذرات سریعتر حرکت کرده و از یکدیگر جدا می شوند.سانتریفیوژ آزمایشگاهی به جای تکیه بر نیروی گرانش از نیروی گریز از مرکز استفاده می کند بنابراین سرعت حرکت روتور یک سانتریفیوژ اغلب به صورت RCF که مخفف نیروی گریز از مرکز در واحد گرانش است بیان می شود. در اکثر دستگاه ها سرعت بر حسب RPM نمایش داده می شود.

انواع مختلف این دستگاه شامل: سانترفیوژ در دو مدل، میکروهماتوکریت، میکروفیوژ و سریفیوژ می باشد.

سانترفیوژ دیجیتال
 • در مدل ۸-۱۲-۱۶-۲۴ و ۲۸ شاخه (لوله های ۱۶%)
 • تنظیم زمان از  ۱تا ۹۹ دقیقه
 • دارای مدل ۴ شاخه  ۵۰cc مخصوص لوله های فالکون
 • دارای مدل ۱۰۰cc , 200cc
 • دور قابل تنظیم از  ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه
 • بدون صدا و لرزش
سانترفیوژ دیجیتال درب برقی
 • سیستم کنترل میکروپروسسور تاچ
 • درب بازشو برقی و دستی اضطراری
 • در دو مدل درب فلزی و درب پلکسی
 • دور قابل تنظیم از ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دور
 • دارای مدل های ۴-۸-۱۲-۱۶ و ۲۴ شاخه
 • دارای قابلیت استفاده برای انواع کیتهای P.R.P
 • قابلیت محاسبه R.C.F
 •  دارای دستگیره و میکروسوئیچ (در هنگام کار اگر درب باز شود دستگاه به صورت اتوماتیک متوقف می شود)
میکرو هماتو کریت
 • ۲۴ شاخه فول دیجیتال هوشمند
 • دور قابل تنظیم از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
 • تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه
 • بدون صدا و لرزش
میکروفیوژ
 • ۱۲ شاخه فول دیجیتال هوشمند
 • قابل استفاده لوله های ۵ / ۰ تا ۲cc
 • لوله های میکروتیوپ
 • تنظیم دور از ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه
 • تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه
 • بدون صدا و لرزش
سریفیوژ
 • ۱۸ شاخه فول دیجیتال هوشمند
 • قابل استفاده لوله های گاما
 • دارای تنظیم دور از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه
 • تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه
 • بدون صدا و لرزش