برچسب: آب مقطرگیری

  • آب مقطرگیری

    28 مهر 1401
    دستگاه آب مقطرگیری یا دستگاه تقطیر ( Laboratory water distillare ) از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های صنایع غذایی،…