برچسب: اتوکلاو

  • اتوکلاو کلاس N

    7 شهریور 1401
    اتوکلاو آزمایشگاهی (  Laboratory Auto clave) یک شرایط فیزیکی را برای ضد عفونی و استریل با ترکیبی از بخار، فشار…